Veilig betalen met
Payment
Gratis verzending vanaf 75 euro
Levering binnen 2 a 3 dagen
Post NL

Algemene Voorwaarden Tdecosfeer

KVK :59928158
BTW : NL853698211B01

Oostdorperweg 191
2242 NJ Wassenaar

info@tdecosfeer.nl

Tel: 0653230680

IBAN-NL73RABO0153958014

Voorwaarden

Algemeen

Prijs

Conformiteit en Garantie

Betalen, Levering en Uitvoering

Verzendkosten

Retourrecht en Herroepingsrecht

Handgemaakte producten

Aansprakelijkheid

Geschillen

Klachten

Wijzigingsrecht

1 Voorwaarden

De Voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben met betrekking op onze artikelen en/of de website, stuurt u dan een e-mail naar info@tdecosfeer.nl

2 Algemeen

Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden. De leverings-en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

3 Prijs

Al onze prijzen zijn in Euro's vermeld en zijn inclusief 21% B.T.W. en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Tdecosfeer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. U heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging in gaat.


4 Conformiteit en Garantie

Tdecosfeer staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermeldde specificaties, aan de redelijk eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en /of overheidsvoorschriften.
Een door Tdecosfeer ,fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover Tdecosfeer kan doen gelden.
Tdecosfeer staat er tevens voor in dat het product geschikt is voor niet anders dan normaal gebruik.

5 Betalen, levering en uitvoering

Na uw bestelling ontvangt u een email met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen, beschikbaarheid, totaalbedrag, incl. B.T.W. en de verzendkosten. Levering vindt plaats na ontvangst van de betaling.

De betalingsmogelijkheden zijn:

  • IDEAL
  • Mastercard/Maestro
  • Overmaken op IBAN-nummer: NL73RABO0153958014
  • Contant bij ophalen

Uw betaling wordt per email bevestigd. Mocht u binnen 3 werkdagen na betaling geen bevestigingsemail van ons hebben ontvangen dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen.
Onjuistheden in vermelde en/of verstrekte betaalgegevens dient u per omgaande aan Tdecosfeer te melden.

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk klaargemaakt en verzonden. Dit geldt niet voor de handgemaakte artikelen die NIET op voorraad zijn. Deze hebben een langere levertijd.
Indien producten onverhoopt een langere levering hebben, of niet meer leverbaar zijn, wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld(per email of telefonisch). Tdecosfeer zal zich inspannen om een vervangend/vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen.
Hiervan word u per mail op de hoogte gesteld. Tevens heeft u in dit geval het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder kosten en recht op een eventuele schadevergoeding.
Tdecosfeer zal met de grootst mogelijke zorg uw bestelling in ontvangst nemen en behandelen. Als plaats van levering geldt het adres dat u bij ons kenbaar heeft gemaakt.

6 Verzendkosten

Onze Producten worden verzonden met POST.NL. De verzendkosten zijn vastgesteld op € 6.95 tot een gewicht van 10 kg binnen Nederland. Bij bestellingen vanaf €75.00 zijn de verzendkosten gratis. Voor de rest van Europa gelden andere tarieven en deze zijn afhankelijk van het gewicht van uw bestelling. De producten worden voor verzending zorgvuldig gecontroleerd op schade en vervolgens met uiterste zorg verpakt. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7 Retourrecht en herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@tdecosfeer.nl  of via het bijgeleverde herroepingsrechtformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

Tdecosfeer kan het herroepingsrecht van u uitsluiten indien wij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld. Het herroepingsrecht is uitgesloten op alle speciaal gemaakte en bestelde artikelen.

8 Handgemaakte producten door Tdecosfeer of handgemaakte geleverde producten

Handgemaakte producten worden met zorg vervaardigd maar kunnen in kleur , maat, en uiterlijk van elkaar afwijken. Dit geldt ook voor het onderdeel Roots. Geen van de stukken van deze collectie is gelijk aan de foto en wijken dus af in kleursamenstelling. Vooraf kunt u geen aanspraak maken op een bepaalde kleuren combinatie. Bij geleverde producten waarbij er een "assorti" is gemeld kan geen aanspraak worden gemaakt op de kleur of vorm van het product. Bij sommige handvervaardigde producten staat nadrukkelijk beschreven dat het artikel NIET nat mag worden afgenomen omdat dan de kalkverf verdwijnt!

9 Aansprakelijkheid

Tdecosfeer is niet aansprakelijk voor verstrekte (technische) adviezen ,druk-en zetfouten op de website. Ook niet door leveranciers en/of producenten die technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten leveren. De aansprakelijkheid van Tdecosfeer is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

10 Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in goed overleg afgehandeld. Hoewel Tdecosfeer probeert informatiediensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden. Tdecosfeer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten ,defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomende uit het gebruik van deze webwinkel.

11 Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend op info@tdecosfeer.nl, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Klachten worden bij Tdecosfeer binnen een termijn van 14 dagen behandeld tenzij een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt. In dit geval zal Tdecosfeer dit kenbaar maken aan de klant met een indicatie wanneer er een antwoord kan worden verwacht.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

12 Wijzigingsrecht

Alle rechten voorbehouden. Tdecosfeer behoud zich het recht om de Voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen. Niets uit deze website mag verspreid ,gekopieerd en/of opgeslagen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Tdecosfeer.

Back to Top