algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
T-decosfeer

Oostdorperweg 191 , 2242 NJ WASSENAAR
kvk nr:599281458
BTW nr.: nl853698211

Vrijdag 4 oktober 2013

Voorwaarden
De Voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben met betrekking op onze artikelen en/of de website ,stuurt u dan een e-mail naar info@t-decoscfeer.nl
 
Algemeen
Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden. De leverings-en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
 
Prijs
Al onze prijzen zijn in Euro's vermeld en zijn inclusief 21% B.T.W. en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  • U heeft de bevoegdheid  de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging in gaat.
 
Conformiteit en Garantie
T-Decosfeer staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermeldde specificaties, aan de redelijk eisen van deugdelijkheid  en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en /of overheidsvoorschriften.
Een door T-Decosfeer ,fabrikant of importeur verstrekte garantie  doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover T-Decosfeer kan doen gelden.
T-Decosfeer staat er tevens voor in dat het product geschikt is voor niet anders dan normaal gebruik.
 
Betalen, levering en uitvoering
Na uw bestelling ontvangt u een email met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen, beschikbaarheid,  totaalbedrag, incl B.T.W. en de verzendkosten. Levering vindt plaats na ontvangst van de betaling (ook via factuur).
De betalingsmogelijkheden zijn:
  • Overschrijving via bank: 00000000 TNV T-Decosfeer
  • Ideal
 
Uw betaling wordt per email bevestigd. Mocht u binnen 3 werkdagen na betaling geen bevestigingsemail van ons hebben ontvangen dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen.
Onjuistheden in vermelde en/of verstrekte betaalgegevens dient u per omgaande aan T-Decosfeer te melden.
 
Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen klaargemaakt en verzonden. Dit geldt niet voor de handgemaakte artikelen die NIET op voorraad zijn. Deze hebben een langere levertijd.
Indien producten onverhoopt een langere levering, of niet meer leverbaar zijn, hebben wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld(per email of telefonisch).  T-Decosfeer zal zich inspannen om een vervangend/vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Hiervan word u per mail op de hoogte gesteld. Tevens heeft u in dit geval het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder kosten en recht op een eventuele schadevergoeding.
T-Decosfeer zal met de grootst mogelijke zorg uw bestelling in ontvangst nemen en behandelen. Als plaats van levering geldt het adres dat u bij ons kenbaar heeft gemaakt.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen ligt bij T-Decosfeer tot het moment van bezorging aan de consument of vooraf aangewezen bezorgadres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Verzendkosten
T-Decosfeer is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden producten. De producten worden voor verzending zorgvuldig gecontroleerd op schade en vervolgens met uiterste zorg verpakt. Verzenden is ten alle tijden het risico van de koper.
 
 
Retourrecht of herroepingsrecht
Indien het bestelde product niet aan uw wensen voldoet kunt u het product binnen 14 dagen retour zenden, in originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd.  U moet het product wel eerst als retour aanmelden op info@t-decosfeer.nl. T-Decosfeer zal de retourzending bevestigen, waarna u het product kunt terugsturen.  Alle retourkosten zijn voor rekening van de klant. Het door u betaald bedrag zal zo spoedig mogelijk (exclusief verzendkosten) doch binnen 30 dagen na ontvangst en controle van de retourzending worden terug betaald.
T-Decosfeer kan het herroepingsrecht van u uitsluiten indien wij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld. Het herroepingsrecht is uitgesloten op alle speciaal gemaakte en bestelde artikelen.
 
Handgemaakte producten
Handgemaakte producten worden met zorg vervaardigd maar kunnen in kleur ,maat, en uiterlijk van elkaar afwijken.
 
Aansprakelijkheid 
T-Decosfeer is niet aansprakelijk voor verstrekte (technische) adviezen ,druk-en zetfouten op de website. Ook niet door leveranciers en/of producenten die technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare  slechte kwaliteit van producten leveren. De aansprakelijkheid van T-Decosfeer is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.
 
Geschillen
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in goed overleg afgehandeld. Hoewel T-Decosfeer probeert informatie ,diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden. T-Decosfeer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten ,defect ,gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomende uit het gebruik van deze webwinkel. 
 
Wijzigingsrecht
Alle rechten voorbehouden. T-Decosfeer behoud zich het recht om de Voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen. Niets uit deze website mag verspreid ,gekopieerd en/of opgeslagen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van T-Decosfeer.
 
 
 

Contact

Tdecosfeer
Oostdorperweg 191
2242 NJ Wassenaar
KVK: 59928158
BTW nr.: NL853698211

info@tdecosfeer.nl

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.